seenدایرکت اینستاگرام ،وضعیت Seen دایرکت اینستاگرام

seenدایرکت اینستاگرام ،وضعیت Seen دایرکت اینستاگرام ،اینستاگرام روی قابلیت حذف وضعیت Seen از پیام‌های دایرکت خوانده‌شده کار می‌کند

seenدایرکت اینستاگرام(حذف وضعیت seenدایرکت اینستاگرام) این اپلیکیشن قرار است با جایگذاری یک دکمه،‌ این امکان را در اختیار شما قرار دهد که وضعیت دیده‌شده را برای پیام‌های خوانده‌شده، غیرفعال کنید. هنگامی که پیامی برایتان ارسال شده باشد،‌ عبارت Seen در زیر پیام ظاهر می‌شود.این پیام نشانه ان است که پیام شما توشط گیرنده خوانده شده است. بااین‌حال، این اطلاع‌رسانی […]